IEP toets groep 8 oefenen 2024 : tips en info

IEP toets groep 8

Tussen 15 april en 15 mei zal de IEP toets groep 8 plaatsvinden. Een spannende periode voor alle kinderen in groep 8, want deze eindtoets kan het schooladvies nog een beetje opkrikken. Wanneer je niet tevreden bent met het schooladvies, adviseren we je om te oefenen voor deze IEP toets in april 2023. IEP toets groep 8 oefenen: bekijk hier de beste tips voor de eindtoets in 2022!

[UPDATE] Doorstroomtoets vanaf 2023/2024

In 2022 werd de Wet Doorstroomtoetsen po aangenomen door de Eerste Kamer en vanaf het schooljaar 2023/2024 maken achtstegroepers de doorstroomtoets. Dit betekent dat je kind in februari een belangrijke toets maakt, waaruit het schooladvies moet komen. Een aantal weken voordat de toets plaats gaat vinden, krijgt je kind een voorlopig schooladvies van school. Het is goed om te weten dat je kunt blijven oefenen met de materialen die in dit artikel staan! Wil je meer informatie over de Doorstroomtoets? Lees dan ons andere artikel!

Een hoger schooladvies is mogelijk met de IEP toets groep 8

In oktober of november van ieder schooljaar wordt er door alle kinderen in groep 8 een toets gemaakt. Uit deze toets zal dan een schooladvies komen, welke overgenomen wordt door de basisschool. Heeft je kind een lager schooladvies gekregen dan verwacht? Geen zorgen! Er is nog een mogelijkheid om het schooladvies omhoog te krijgen.

De eindtoets in april/mei 2023 (in veel gevallen de IEP toets groep 8) is een toets die door alle kinderen wordt gemaakt. Door deze toets goed te maken, kan de school besluiten om het gegeven schooladvies naar boven bij te stellen. Heeft je kind bijvoorbeeld een VMBO schooladvies gekregen, maar denk je dat hij/zij de HAVO zou kunnen halen? Zorg er dan voor dat je goed oefent voor de eindtoets in april, zodat in deze scores naar voren komt dat een hoger niveau gepast is.

In de onderstaande lijst zul je leermaterialen vinden, welke helpen bij het voorbereiden op de IEP toets groep 8. Natuurlijk zijn er online ook gratis mogelijkheden te vinden om te oefenen voor de toets, maar doorgaans zijn deze iets minder doeltreffend. Wij schreven hier eerder een artikel over, inclusief uitgebreide informatie over de eindtoetsen.

Lees ook: Eindtoets groep 8 oefenen: betaalde & gratis tips

1. CITO toets en andere eindtoetsen oefenen groep 8

Deze set is een uitgebreide set en kan gebruikt worden om een kind voor te bereiden op de eindtoets in het basisonderwijs. Deze set is overigens ook geschikt voor de toetsen die in oktober/november worden afgenomen in groep 8. In het pakket vind je een uitgebreid opgavenboek (329 pagina’s) en een antwoorden/uitlegboek (303 pagina’s). Wanneer je de boeken gebruikt, oefen je de stof, maar je leert ook nog veel bij.

Voor deze vakken kun je leren met deze set:

Taal: lezen, schrijven, woordbetekenis, begrippenlijst, taalverzorging, grammatica, spelling en leestekens (interpunctie). Subonderdelen: begrijpend lezen, interpreteren, samenvatten, redekundig en taalkundig ontleden, spelling.
Rekenen: getallen (afronden, breuken, getallenlijn, decimalen, schattend rekenen, schatten, combinatiebewerkingen, verhoudingen, procenten, meetkunde, datums, geld, tijd, snelheid, gewichten, maten, meten, meetkunde, omtrek, grafieken, tabellen en diagrammen.

Tijdelijke actie: gratis aanvullend online oefenen wanneer je de boekenset aanschaft. Je kunt de oefenlicentie aanvragen wanneer je de set thuis hebt ontvangen.

2. Begrijpend lezen Junior Einstein IEP toets groep 8 oefenen

Begrijpend lezen wordt door veel kinderen lastig gevonden en het is dan ook geen overbodige luxe om wat extra aandacht aan dit onderwerp te geven. Vaardigheden als begrijpen, interpreteren, techniek, woordenschat, opzoeken en samenvatten worden geoefend. Dit vak is erg belangrijk tijdens de eindtoets en telt dan ook zwaar mee.

Het is belangrijk om te begrijpen wat je leest, zodat je er het meeste van leert. Begrijpend lezen is een van de meest belangrijke vaardigheden die kinderen op school (moeten) leren.

3. IEP toets groep 8 Junior Einstein rekenen en taal

Met dit Junior Einstein Eindtoets oefenboeken pakket leer je voor vakken als: Taal, Lezen en Taalverzorging, Rekenen, Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden. In totaal zijn er drie delen, zodat je kind op een verantwoorde en goede manier kan oefenen voor de IEP eindtoets groep 8.

De IEP toets meet precies wat een leerling aan het eind van de basisschool heeft geleerd. Na het maken van de toets weet de school precies wat het niveau van hem/haar is en kan het gegeven schooladvies indien nodig worden aangepast. Na de IEP toets weet je dus ook precies wat je kind in huis heeft.

Er zijn een aantal verplichte onderdelen op de IEP toets/eindtoets, namelijk: Taal- Lezen, Rekenen, Taal-Taalverzorging. In totaal kunnen kinderen meer dan 500 oefenopgaven maken en de antwoorden achterin het boek opzoeken. Dit pakket wordt door veel ouders en leraren aangeraden ter voorbereiding op de eindtoets.

4. Junior Einstein oefenboeken set IEP toets groep 8

In deze set komen alle onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de IEP toets groep 8. Wil je alle stof nog eens goed oefenen en doornemen? Dan is de Junior Einstein oefenboeken set een musthave voor je kind. De beste voorbereiding haal je in huis met deze set! Verhoog de scores en zorg dat je kind optimaal voorbereid de toetsen maakt.

De vraagstelling is afgestemd op de CITO vraagstellen, zodat kinderen alvast kunnen oefenen op deze manier. Deze boeken zijn natuurlijk geschikt voor alle eindtoetsen, zoals de IEP toets groep 8. Ieder oefenboek bevat oefeningen over alle onderwerpen die tijdens de IEP toets aan bod komen en is daardoor een compleet pakket om te oefenen.

5. IEP toets groep 8 oefenen met Heutink voor Thuis

IEP toets groep 8

Heutink voor thuis heeft ontzettend veel leermaterialen beschikbaar voor leerlingen in allerlei schooljaren. Wanneer je op zoek bent naar extra hulpmiddelen, is deze webshop er zeker eentje om te bezoeken. Voor groep 8 bieden zij de methode “Zeker naar de eindtoets 8”.

Er is aandacht voor stapsgewijs oefenen, herhalen en automatiseren. Iedere les bestaat uit 1 onderwerp en er wordt per som een oplossingsstrategie geboden. De kinderen leren eerst de basisvaardigheden en daarna wordt dit toegepast in de opgaven. Er zijn 9 blokken van 4 weken, waarbij de eerste 4 weken een herhaling zijn van het voorgaande jaar.

6. Taalverzorging & Spelling Junior Einstein

Veel ouders denken dat het puntje “Taalverzorging” niet zo zwaar meetelt in het schooladvies van een kind. Het tegendeel is echter waar! Voor een goede vervolgopleiding is het belangrijk om alles onder de knie te hebben en Taalverzorging & Spelling zijn daar zeker geen uitzondering op. Het is belangrijk om een tekst foutloos te kunnen schrijven en hiervan zijn spelling en grammatica een belangrijk onderdeel.

Deze boekenset is geschikt voor kinderen die willen oefenen voor de toets in november én de eindtoets / IEP toets groep 8. Deze twee onderdelen zijn ook bepalend voor het schooladvies en kunnen dus gerust wat extra aandacht gebruiken.

7. Oefenboek Eindtoets groep 8

Dit oefenboek voor de eindtoets groep 8 zorgt dat je kind kan oefenen op alle onderdelen van Taal en Rekenen die voorkomen in op de Eindtoets. Wist je dat het helpt wanneer je kind vol zelfvertrouwen de toets maakt? In dit boek komen alle onderdelen aan bod en er staat ook bij hoelang je mag doen over bepaalde onderdelen.

Welk onderdeel beheerst je kind en waar kan nog op geoefend worden? In dit boek vind je de volgende onderdelen: taal, gewone spelling, grammatica+werkwoordspelling, begrijpen lezen, fouten in teksten, opzoeken van informatie, hoofdletters en leestekens, rekenen, getallen, verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden.

Heeft CITO-training zin?

Ja, het heeft zeker zin om alle onderdelen goed te oefenen. De eerste toets die in groep 8 wordt gemaakt zal leiden tot een schooladvies, maar niet iedere ouder is het eens met dit advies. Wanneer de IEP toets groep 8 (eindtoets) veel hoger uitkomt, kan de school besluiten om het eerder gegeven schooladvies naar boven bij te stellen.

Het is goed om te beseffen dat iedere toets een momentopname is. Soms zit een kind even niet zo lekker in zijn vel en scoort hij slechter dan verwacht op de CITO-toets. Zonde, want het schooladvies is leidend voor het niveau op de middelbare school. Denk jij dat jouw kind veel beter kan dan dat hij heeft laten zien? Dan is het zeker zinvol om zoveel mogelijk te oefenen en hem/haar beter te laten presteren op de IEP-toets die in april zal plaatsvinden.

Welke score IEP voor HAVO?

Veel ouders vragen zich af hoeveel punten je nodig hebt voor een bepaald niveau. Hieronder kun je bekijken hoeveel punten je kind nodig heeft om een bepaald niveau te behalen.

vmbo-b en vmbo k/b50 – 61 punten
vmbo-k en vmbo-k/t62 – 70 punten
vmbo-t71 – 76 punten
vmbo-t/havo77 – 81 punten
havo82 – 86 punten
havo-vwo87 – 92 punten
vwo93 – 100 punten

Hoelang duurt de IEP eindtoets groep 8?

Iedere school is verplicht om een eindtoets af te nemen bij leerlingen in groep 8. Ieder jaar kiezen heel veel scholen voor de IEP eindtoets, welke alle verplichte onderdelen bevat. De verplichte onderdelen zijn lezen, rekenen, meet en taalverzorging. De toets wordt door de basisschool afgenomen in twee dagdelen van elk twee uur.

Welke eindtoets groep 8?

In Nederland mogen basisscholen ieder jaar zelf aangeven van welke eindtoets zij gebruik willen maken. Ondanks dat het overgrote deel kiest voor de IEP eindtoets groep 8, zijn er ook nog een aantal andere, goedgekeurde eindtoetsen. De school zal zelf tijdig aangeven van welke eindtoets zij gebruik zullen maken.

Wanneer je een van de bovenstaande leermaterialen aanschaft, hoef je niet bang te zijn dat deze niet zullen aansluiten op andere eindtoetsen. Sommige toetsen gebruiken een iets andere manier van toetsen, maar de kennis behoort hetzelfde te zijn.

IEP toets groep 8 oefenen in 2023

Na het afleggen van de toets in oktober/november wordt er zo snel mogelijk een schooladvies gegeven. Indien je het niet eens bent met dit schooladvies, is het enige advies: oefenen! De IEP toets groep 8 oefenen is ontzettend belangrijk voor een hogere score in april. Ondanks dat deze laatste toets niet leidend is, kan deze er wel voor zorgen dat het schooladvies wordt aangepast.

Let op: de basisschool is niet verplicht om het eerder gegeven schooladvies aan te passen. Vaak doen zij dit wel, mits zij denken dat het kind dit niveau aan kan.

Geraadpleegde bronnen: Bureau-IceWikipedia

Relevante onderwerpen

Nicole
Scroll naar boven