DOORSTROOMTOETS 2023/2024 – BELANGRIJKSTE INFO

Doorstroomtoets

Veel ouders hebben het inmiddels al vernomen via verschillende kanalen: de eindtoets wordt vanaf schooljaar 2023/2024 de doorstroomtoets. Leerlingen blijven zich ontwikkelen in groep 8 en later op de middelbare school, vandaar de naam doorstroomtoets. In dit artikel kun je meer lezen over de doorstroomtoets, de veranderingen en natuurlijk over de manieren waarop je je kind kunt voorbereiden op deze toets in groep 8 voor het schooljaar 2023/2024.

Relevante artikelen

Ondanks dat de IEP eindtoets vanaf het schooljaar 2023/2024 doorgaat als de doorstroomtoets, blijft de inhoud van deze toets vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wist je dat je kind zichzelf kan voorbereiden op deze toetsen? Op Mamagroeit.nl kun je een aantal artikelen lezen over de eindtoets en verschillende manieren waarop je je kind kunt voorbereiden op de toets. Deze artikelen worden binnenkort up to date gebracht met betrekking tot de doorstroomtoets, maar je kunt in deze artikelen handige tips vinden om te oefenen voor de eindtoets.

Wet doorstroomtoetsen po

In februari 2022 werd de Wet doorstroomtoetsen po al aangenomen door de Eerste Kamer, maar de eerste doorstroomtoets wordt pas in het schooljaar van 2023/2024 afgenomen. Deze toets wordt door alle leerlingen uit groep 8 op de basisschool gemaakt in februari, waarna zij zich eind maart al kunnen aanmelden op de middelbare school.

Doordat sommige leerlingen pas later een bijgesteld (hoger) schooladvies ontvingen, konden zij zich ook pas later aanmelden op scholen. Hierdoor waren sommige scholen al vol en konden deze leerlingen dus niet naar de school van hun keuze. Met de doorstroomtoets is dit voorbij, want vanaf schooljaar 2023/2024 melden alle groep 8 leerlingen zich op hetzelfde moment aan op de nieuwe school. Er is dus geen sprake meer van een eindtoets.

Wanneer doorstroomtoets 2023/2024?

Normaal gesproken vindt de eindtoets in april/mei plaats, maar de doorstroomtoets 2023/2024 vindt plaats in februari 2024. Wil je graag oefenen met je kind voor deze toets? Houd er dan rekening mee dat de toets een paar maanden eerder plaats zal vinden dan normaal. Vanaf 1 oktober kunnen scholen zich aanmelden voor de doorstroomtoets en je kind ontvangt in januari het voorlopig schooladvies. In februari wordt de doorstroomtoets gemaakt en leerlingen ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.

Na het ontvangen van het definitieve schooladvies heb je vanaf 25 maart tot en met 31 maart de tijd om jezelf aan te melden op de middelbare school van jullie keuze. Het is dus goed om te weten dat er maar één aanmeldweek is, dus zorg ervoor dat je voor die tijd weet naar welke school je kind graag wilt.

Schooladvies basisschool 2023/2024

Het schooladvies van de basisschool werd gegeven door de leraren op basis van de resultaten van een toets én de totale ontwikkeling van een leerling. Vanaf dit jaar gaat dit veranderen en moeten scholen een voorlopig schooladvies zonder toets geven. Iedere school moet in de schoolgids duidelijk vermelden hoe dit schooladvies tot stand komt, zodat dit voor iedereen duidelijk is.

Het is goed om te weten dat scholen (bijna altijd) het toetsadvies van de doorstroomtoets volgen, tenzij dit niet in het belang is van de leerling. Heeft je kind bijvoorbeeld te horen gekregen van school dat de MAVO passend is en haalt hij op de doorstroomtoets HAVO? Dan wordt dit (bijna altijd) bijgesteld naar HAVO.

Hoeveel dagen duurt de doorstroomtoets?

Op 1 oktober 2024 wordt bekendgemaakt welke toetsen allemaal toegelaten worden en op dit moment zijn er verschillende doorstroomtoetsen beschikbaar. De IEP Doorstroomtoets is een bekende toets en veel scholen maken gebruik van deze toets. Veel ouders zijn bang dat urenlang toetsen maken niet gaat lukken, maar dit is ook niet het geval. De IEP-toets kan in twee ochtenden van maximaal 2 uur per keer worden afgenomen.

Welke doorstroomtoetsen zijn er?

Op dit moment zijn er een aantal toetsen beschikbaar, welke toegelaten worden door het College van Toetsen en Examens, ook wel CvTE genoemd. Het college staat eindtoetsen voor maximaal 4 jaar toe en de toetsen worden jaarlijks gecontroleerd. Op 1 oktober 2023 besluit het College welke toetsen voor de komende toetsperiode worden toegelaten. Hieronder kun je een overzicht zien van de beschikbare toetsen voor scholen én op welke manier ze kunnen worden afgenomen.

  1. IEP Doorstroomtoets – papier, adaptief, digitaal (Bureau ICE)
  2. ROUTE 8 doorstroomtoets – digitaal, adaptief (A-VISION)
  3. DOE-toets – adaptief, digitaal (aanbod door overheid)
  4. Dia-toets – alleen digitaal (Diataal)
  5. AMN doorstroomtoets – adaptief, digitaal (AMN)
  6. Leerling in Beeld doorstroomtoets – papier, digitaal (Cito B.V.)

Bijna alle toetsen zijn ook adaptief, wat betekent dat het niveau van een toets afgestemd wordt op het niveau van je kind, naar aanleiding van de antwoorden die hij geeft. Iedere school heeft van 1 oktober 2023 tot en met 15 november 2023 de tijd om zich aan te melden voor een specifieke doorstroomtoets.

Papier of digitaal?

Iedere school mag zelf beslissen of zij de doorstroomtoets digitaal via de computer afnemen of op papier. Als basisscholen de mogelijkheid hebben om de toets digitaal af te nemen, wordt hier vaak wel voor gekozen. In sommige gevallen mogen kinderen zelf kiezen en worden sommige toetsen zowel digitaal als op papier afgenomen. Het is goed om te weten dat je kind de toets niet én digitaal én op papier kan maken. Daarnaast is het ook goed om te weten dat de moeilijkheid en resultaten van papieren- en digitale toetsen vergelijkbaar zijn.

Oefenen voor de doorstroomtoets

Als je je kind graag goed wilt voorbereiden op de doorstroomtoets, kun je hem/haar voorzien van materialen die lijken op deze toetsen. In ons andere artikel heb je hier uitgebreid over kunnen lezen, maar hieronder kun je ook links bekijken naar pagina’s waar je oefenmateriaal kunt vinden. Oefenen zorgt ervoor dat je kind ongeveer weet wat hij kan verwachten, zodat het gevoel van spanning minder wordt. Daarnaast is het fijn om alles nog eens door te nemen en eventuele foutjes te verbeteren.

Welke IEP score voor vwo?

Na het maken van de toets volgt de wachtperiode. Hoe is het gegaan? Is de toets goed gemaakt en welke score komt eruit? Veel ouders willen graag weten hoeveel punten een kind nodig heeft voor een bepaalde onderwijsrichting. Zo wordt er veel gezocht naar welke IEP score nodig is voor VWO (en HAVO). Hieronder zie je een rijtje met de scores die nodig zijn per niveau.

OnderwijsniveauPuntenscore
Pro-vmbo-bb50-53
vmbo-bb/vmbo-kb54-69
vmbo-kb/vmbo-gl-tl70-72
vmbo-gl-tl/havo73-83
havo/vwo84-91
vwo92-100

Doorstroomtoets en carnaval 2024

Doorgaans vindt de (oude) eindtoets in april plaats, maar in het huidige schooljaar zal dit in februari zijn. Hiermee komen veel gemeenten in de knel, omdat er juist in die periode volop carnaval gevierd wordt. Momenteel is nog niet duidelijk of deze leerlingen een week langer de tijd krijgen voor de toets, maar tot nu toe ziet het er naar uit dat dit niet zal gebeuren. De minister geeft aan dat deze toets ook vóór de start van carnaval afgenomen kan worden, maar deze discussie is momenteel nog actueel.

Geraadpleegde bronnen: Wikipedia, Rijksoverheid

RELEVANTE ARTIKELEN

Nicole
Scroll naar boven