Toeslagen met een kind | welke tegemoetkomingen zijn er?

Het is een behoorlijke aanslag op de portemonnee, het krijgen/hebben van een kind. In Nederland is dit goed geregeld voor ouders die het iets minder breed hebben. Welke tegemoetkomingen zijn er en hoeveel toeslagen met een kind kun je krijgen? Lees het hier!

Dit bericht wordt binnenkort aangepast met de nieuwste informatie.

Verschillende soorten toeslagen – tegemoetkomingen

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag, culturele bijdrages. Er zijn verschillende tegemoetkomingen mogelijk wanneer je een kind hebt en weinig inkomen. Soms heb je ook recht op extra toeslagen, wanneer jouw kindje bijvoorbeeld een handicap of extra zorg nodig heeft.

Huurtoeslag – tegemoetkomingen

Als je een hoge huur en een laag inkomen hebt, heb je recht op huurtoeslag. Eerder verviel het recht op huurtoeslag al snel na een bepaalde inkomensgrens, maar na 2020 is dit veranderd. Zat je een paar euro boven de inkomensgrens? Dan had je ineens geen enkel recht meer op de toeslag. Tegenwoordig wordt het langzamer afgebouwd, zodat mensen niet ineens voor verrassingen komen te staan. De actuele bedragen kun je altijd vinden op de website van de Belastingdienst. Door een proefberekening te maken kun je precies berekenen op hoeveel huurtoeslag je recht hebt. Tip: huurtoeslag is ook met terugwerkende kracht aan te vragen.

Zorgtoeslag – tegemoetkomingen

Wanneer je een laag inkomen hebt, maak je waarschijnlijk al gebruik van de zorgtoeslag. Dit is dan ook niet kindgebonden. Het maximale bedrag aan zorgtoeslag verschilt ieder jaar en is ook anders wanneer je een toeslagpartner hebt. Je hebt recht op zorgtoeslag wanneer je een (verplichte) Nederlandse zorgverzekering hebt, minimaal 18 jaar bent, niet teveel inkomen hebt en de Nederlandse nationaliteit bezit.

Kindgebonden budget – tegemoetkomingen

Het kindgebonden budget is ook afhankelijk van het inkomen dat je hebt. Kindgebonden budget krijg je uiteraard alleen wanneer je kinderen hebt. De maximale bedragen in 2020 zijn €98,75 voor één kind, €182,50 voor twee kinderen en €207,25 voor drie kinderen. Als je meer dan drie kinderen hebt, krijg je per kind €24,75 extra. Ben je alleenstaande moeder? Dan krijg je nog een extra toeslag. Dit is maximaal €256,80 per maand. Ook wanneer je kinderen van twaalf jaar of ouder in het gezin hebt, krijg je een extra toeslag. Dit is €20,25 per kind (per maand) en voor kinderen tussen de 16 en 17 jaar is dit maximaal €36,15.

Let op: dit zijn maximale bedragen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslagen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen, als je in aanmerking wilt komen voor het kindgebonden budget:

  1. Je hebt minimaal één kind of meer kinderen de 18 jaar
  2. Je inkomen is niet te hoog. Het kindgebonden budget wordt afgebouwd na een verzamelinkomen van €21.431 euro
  3. Je ontvangt kinderbijslag
  4. Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  5. Het gezamenlijke vermogen is niet hoger dan €116,614 (zonder toeslagpartner) of €147.459 (met toeslagpartner)

Voor het kindgebonden budget hoef je niet zelf een aanvraag te doen. Als je hiervoor in aanmerking komt, ontvang je vanzelf bericht. Mocht je na een tijd geen bericht hebben ontvangen, dan kun je zelf een aanvraag doen.

Kinderopvangtoeslag

Deze toeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Ook peuterspeelzalen vallen onder deze regeling. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je voor de peuterspeelzaal ook een toeslag krijgen.

Als jouw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Er zijn wel bepaalde voorwaarden:

  1. Je hebt recht op kinderbijslag of je krijgt een bijdrage als pleegouder.
  2. Het gastouderbureau of kinderdagverblijf moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.
  3. Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met het kinderdagverblijf of gastouderbureau. Hierin moeten bijvoorbeeld het aantal uren staan en de uurprijs van de opvang.
  4. Je moet de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben.
  5. Je moet werken, studeren en een traject aan het volgen zijn om werk te vinden. Een verplichte inburgeringscursus voldoet ook. Deze voorwaarden gelden ook voor de eventuele toeslagpartner.

Zorg dat je wijzigingen altijd direct doorgeeft. Afgelopen jaren is er veel ellende geweest met de kinderopvangtoeslag.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Werk je en heb je een kind jonger dan 12 jaar? Dan kun je deze combinatiekorting krijgen. De hoogte hiervan wordt bepaalt door de hoogte van uw inkomen.

Ook wanneer je co-ouderschap hebt, kun je recht hebben op deze korting. Het kind moet dan wel minimaal drie hele dagen per week bij jou wonen. Als je recht hebt op de korting, zie je dit vanzelf in de aangifte van de belastingdienst. De korting kan ook aangevraagd worden via de voorlopige aanslag.

Kinderbijslag

Vier keer per jaar ontvangen ouders kinderbijslag. De kinderbijslag kun je krijgen voor je eigen kind, het kind van een (ex)partner, een pleegkind of een kind waarvoor je zorgt alsof het jouw eigen kind is. De hoogte verandert naarmate een kind ouder wordt. Bij de zesde en twaalfde verjaardag gaan de bedragen omhoog.

Als jouw kind zestien wordt, wordt er gekeken of het kind een opleiding volgt. Is het kind bezig is met het halen van een startkwalificatie (havo, vwo, mbo 2 of hoger), dan ontvang je nog kinderbijslag. Wanneer het kind een vrijstelling heeft in verband met ziekte/handicap, krijg je ook kinderbijslag.

Als het kind de magische leeftijd van achttien bereikt, stopt de kinderbijslag.

Soms kun je dubbele kinderbijslag krijgen. Is jouw kind gehandicapt of ernstig ziek en heeft jouw kind intensieve zorg nodig? Dan kan het zijn dat je hier recht op hebt. Het kind moet dan drie jaar of ouder zijn, thuis wonen en een advies hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bekijk hier meer informatie over de dubbele kinderbijslag.

Bedragen kinderbijslag 2020:

0 tot en met 5 jaar : € 221,49
6 tot en met 11 jaar : € 268,95
12 tot en met 17 jaar : € 316,41

Culturele bijdrage

Sommige gemeenten verstrekken ieder jaar een eenmalige tegemoetkoming. Deze bijdrage dient gebruikt te worden voor recreatieve, culturele, sportieve of educatieve doeleinden. Om gebruik te maken van deze regeling, mag jouw inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm zijn. Bekijk op de website van jouw gemeente wat de voorwaarden en bedragen zijn.

Denk bij de culturele bijdrage aan lidmaatschapskosten voor (sport)verenigingen, lesgeld voor een hobby of sport, abonnementsgeld voor de bibliotheek, zwembadkaarten, bioscoopbezoek, internet abonnementskosten, attracties of evenementen. Voor sportcontributies kunnen kinderen in veel gevallen ook gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wilt jouw kind sporten, maar is er te weinig of geen geld voor over? Dan kan er een aanvraag worden gedaan bij het Jeugdfonds voor Sport & Cultuur. Let op: de aanvraag moet wel gedaan worden door een intermediair. Dit kan een juf/meester, wijkcoach of bijvoorbeeld een schuldhulpverlener zijn. Ben je ZZP’er en heb je het moeilijk door de coronacrisis? Ook dan heb je recht op steun vanuit het Jeugdfonds.

Ieder jaar moet de aanvraag opnieuw gedaan worden. Het Jeugdfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de vereniging of sportclub. Wil je weten of je recht hebt op de steun? Bekijk dan de website van het Jeugdfonds.

Geraadpleegde bronnen: Belastingdienst, Wikipedia

Relevante artikelen

Scroll naar boven